Данъчни институции


Данъчни институции


         
 

Териториална Данъчна Дирекция

 

гр.Шумен, пл. Освобождение 2, П.К. 19
тел.: 054/856302, 054/856303; факс 054/856301

 
         
 

Данъчно подразделение

 

гр.Шумен, ул. Адам Мицкевич 1
тел./факс: 054/856301

 
         
 

Държавен финансов контрол

 

гр.Шумен, ул. Цар Освободите 102
тел./факс: 054/860102

 
         
 

Митническо Бюро

 

гр.Шумен, ул. Ришки проход 54
тел.: 054/880127; факс 054/885160

 
         
 

Регионално управление
социално осигуряване

 

гр.Шумен, бул. Симеон Велики 60
тел.: 054/877340; факс 054/877338

 


{START_COUNTER}