Държавни органи и Учреждения

Държавни органи
Учреждения
Адреси

     
 
         
  Областен управител   гр.Шумен, бул.“Славянски” №30
тел.: 054/69985 факс: 054/63562
e-mail: oblast_shoumen@icon.bg
 
         
  Териториална Данъчна Дирекция   гр.Шумен, пл. Освобождение 2, П.К. 19
тел.: 054/856302, 054/856303; факс 054/856301
 
         
  Данъчно подразделение   гр.Шумен, ул. Адам Мицкевич 1
тел./факс: 054/856301
 
         
  Държавен финансов контрол   гр.Шумен, ул. Цар Освободител 102
тел./факс: 054/60102
 
         
  Регионална занаятчийска камара - Шумен   ул. Димитър Благоев No1, ет 2
тел./факс: 054/55506
e-mail: rzksh@icon.bg
 
         
  Инспекция за контрол на зърното и зърнените фуражи   гр.Шумен, жк. Тракия 2
тел./факс: 054/46119
 
         
  Информационно обслужване АД   гр.Шумен, бул. Велики Преслав 47
тел.: 054/800871 054/800873 054/800874
факс: 054/800872; e-mail: io@icon.bg
 
         
  Исторически Музей   гр.Шумен, бул. Славянски 17
тел.: 054/57596; факс 054/54410
 
         
  Митническо Бюро   гр.Шумен, ул. Ришки проход 54
тел.: 054/40127; факс 054/45160
 
         
  Областна дирекция зеземеделие и гори  

гр.Шумен, бул. Славянски 17, ет.1
054/877 106, 800 415
e-mail: odzg-shoumen@mbox.contact.bg

 
         
  Държавен фонд земеделие - Областна дирекция Шумен   гр.Шумен, ул. Цар Освободител 99, ет. 3
тел.: 054/600496, 054/800495, 054/47859, 054/63447
факс: 054/800496
e-mail: shumen_od@dfz.bg
 
         
  Общинска служба за социално подпомагане   гр.Шумен, пл. Освобождение 1
тел.: 054/800350; факс 054/800349
 
         
  Окръжна военна прокуратура   гр.Шумен, бул. Славянски 13
тел./факс: 054/57143
 
         
  Окръжна прокуратура   гр.Шумен, ул. Съединение 1
тел./факс: 054/31035
 
         
  Окръжен съд   гр.Шумен, ул. Съединение 1
тел.: 054/30022; факс 054/31087
 
         
  Пожарна и аварийна безопасност   гр.Шумен, ул. Охрид 5
тел./факс: 054/55531
 
         
  Пътна полиция   гр.Шумен, ул. Марашко шосе авт. вх. 543
тел./факс: 054/55531
 
         
  Областно пътно управление - Шумен   гр.Шумен, пл. Оборище
тел.: 054/800815; факс 054/800816
 
         
  Районна здравноосигурителна каса   гр.Шумен, ул. Цар Освободител 102
П.К. 154; тел.: 054/830913, 054/830914, 054/830917, 054/830919
e-mail: shumen@nhif.bg, rzok_shumen@abv.bg
 
         
  Областна инспекция по труда   гр.Шумен, бул. Славянски 30
тел.: 054/830229 факс: 054/830610
 
         
  Районен център по здравеопазване   гр.Шумен, ул. Адам Мицкевич 1
тел.: 054/31179, 054/32027, 054/800322; факс 054/32011
 
         
  Растителна защита, карантина, агрохимия - Районна служба   гр.Шумен, ул. Цар Освободител 99
тел.: 054/41146, 054/41161
 
         
  РДВР - Шумен   гр.Шумен, ул. Сан Стефано 23
тел.: 054/55531
 
         
  Регионален инспекторат по образование   гр.Шумен, ул. Цар Иван Александър 81
тел.: 054/41069; факс 054/41086
 
         
  Регионална дирекция за строителен надзор   гр.Шумен, ул. Св. св. Кирил и Методий 34
тел./факс: 054/66951
 
         
  Регионална инспекция по околната среда и водите   гр.Шумен, ул. Съединение 74, ет. 4
тел.: 054/54913; факс 054/56840
 
         
  Регионално управление по горите   гр.Шумен, ул. Любен Каравелов 28А
тел.: 054/800703; факс 054/800704
 
         
  Регионално управление
социално осигуряване
  гр.Шумен, бул. Симеон Велики 60
тел.: 054/57338, 054/57340
 
         
  Търговско промишлена палата   гр.Шумен, ул. Съединение 71
тел.: 054/800360; факс 054/800361
 
         
  Хигиенно епидемиологична станция   гр.Шумен, пл. Освобождение 1
тел./факс: 054/800727
 
         
  Център за работа с деца   гр.Шумен, ул. Панайот Волов 6
тел.: 054/52431
 
         
  Център за спешна медицинска помощ   гр.Шумен, ул. Васил Априлов 63
тел.: 054/150, 054/800320, 054/800327
{START_COUNTER}