Здравеопазване и социални дейности

Здравеопазване и социални дейности

1 сключили договор с Община Шумен за изпълнение на рецепти на ветерани по Закона за ветераните от войните.

 

 

Лечебни заведения за болнична помощ.

 • Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен АД
  "МБАЛ І Шумен" АД
  гр. Шумен, ул. "В. Априлов" №63
  Централа 054/800-734, 800-741, 800-742, 800-743
  директор: д-р Недко Тодоров – тел.: 054/800-733
  Болницата разполага с 420 легла и извършва болнично лечение по основните и профилни специалности, за които е получила разрешение и акредитация в: КАРИЛ – Анестезиология, реанимация и интензивно лечение, Хирургични отделения, Вътрешни отделения, Акушеро-гинекологични отделения, Детско, Неврологично, Очно, Ушно, Ортопедично, Физиотерапевтично, Инфекциозно, Рентгенологично отделения, Хемодиализа, Клинична и Микробиологична лаборатория.
  В структурата на МБАЛ са и:

  • ТЕЛК – Териториална експертна лекарска комисия
   ул. "В. Априлов" №63, тел.: 054/800-740
   Председател на ТЕЛК – д-р В. Манолова, тел.: 054/800-740

  • РЕЛКК – Районна експертна лекарска консултативна комисия (за деца до 18 год.)
   тел.: 054/800-734
   Председател РЕЛКК – д-р П. Вичева

 • Държавна психиатрична болница /ДПБ/ с. Царев брод
  Разполага с 270 легла.
  Директор: д-р Петър Николов – тел.: 05315/20-22, 21-21

 • Диспансери – Общински лечебни заведения.

  • Областен диспансер за онкологични заболявания – Шумен" ЕООД
   "ОДОЗС – Шумен" ЕООД
   "Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар"
   гр. Шумен – ул. "В. Априлов" №63, тел.: 054/800-832
   Управител: д-р Сотир Караниколов, тел.: 054/800-029
   Заведението разполага с 100 легла и извършва активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни със злокачествени заболявания и преканцерози.

  • "Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – Шумен" ЕООД
   "ОДПФЗС – Шумен" ЕООД
   гр. Шумен, ул. "В. Априлов" №63,
   управител: д-р Венцислав Вълчанов, тел.: 054/850360
   Диспансерът разполага с 60 легла и извършва активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни с туберколоза и хронични неспецифични белодробни заболявания (хроничен бронхит, белодробен емфизем, ХОББ, бронхиална астма, пневмонии, бронхопневмонии, белодробни абсцеси, плеврални изливи и др.)

  • "Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Шумен" ЕООД "ОДКВЗС – Шумен" ЕООД гр. Шумен, ул. "Раковски" №44, тел.: 054/800-152 – регистратура управител: д-р Галина Маринова, тел.: 054/800-154 Диспансерът разполага с 20 легла и извършва активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни с кожни и венерически заболявания. В заведението е разкрит и сектор "Медицинска диагностична козметика".

 

Лечебни заведения за извънболнична помощ (общински лечебни заведения)

 • "Диагностично-консултативен център І – Шумен" ЕООД
  "ДКЦ І – Шумен" ЕООД
  гр. Шумен, ул. "Цар Освободител" 100, централа: 054/892-671
  управител: д-р Йоана Енчева, тел.: 054/832-669
  ДКЦ –І извършва специализирана извънболнична медицинска помощ – клинични прегледи, консултации и изследвания по следните специалности: хирургия, ортопедия и травматология, гастроентерология, кардиология, ендокринология, нефрология, алергология, вътрешни болести, детски болести, неврология, урология, очни болести, УНГ болести, акушерство и гинекология, физиотерапия, рентгенология, клинична лаборатория. Разполага с апарат Ядрено-магнитен резонанс Gyroscan INTERA 0,5 Т, произведен 2001 г. от PHILIPS Medical Systems, с който се извършват високоспециализирани медицински изследвания – магнитно-резонансна томография в областите неврология, неврохирургия, АГ,УНГ,ортопедия, урология и др. Приемат се пациенти с направления от РЗОК от всички райони. Информация и записване на тел.: 054/830-630
  Работно време на кабинетите:
  По график: от 07:30 – 19:00 ч. от понеделник до петък

 • "Медицински център І – Шумен" ЕООД
  "МЦ І – Шумен" ЕООД
  ул. Шумен, бул. "Мадара" №3
  тел.: 054/86-28-86 – регистратура
  управител: : д-р Петинка Атанасова, тел.: 045/860341
  "МЦ-І" извършва извънболнична специализирана медицинска помощ – клинични прегледи, консултации и изследвания по следните специалности: хирургия, акушерство и гинекология, вътрешни болести, детски болести, очни болести, УНГ болести, пневмология и физиатрия, ортопедия и травматология, неврология, рентгенология, клинична лаборатория, физиотерапия и рехабилитация, анестезиология и реанимация.
  Работно време на кабинетите:
  По график: от 07:30 – 13:30 ч.
  от 13:30 – 15:30 ч. – домашни посещения от понеделник до петък.

 • "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – Шумен" ЕООД
  "МЦРСМ – Шумен" ЕООД
  гр. Шумен, ул. Преслав" №6
  Управител:д-р Красимир Хлебаров
  Заведението осъществява извънболнична медицинска помощ – клинични прегледи, консултации и изследвания по следните специалности: вътрешни болести, физиотерапия и рехабилитация, клинична лаборатория, спортна медицина както и спортно-медицинско осигуряване на активно спортуващите.
  Работно време на кабинетите:
  По график: от 07:30 – 17:00 ч. от понеделник до петък.

 • Стоматологичен център "Дент- Шумен" ЕООД
  СЦ "Дент – Шумен" ЕООД
  Гр. Шумен, пл. "Възраждане" №1, ет. 2, тел.: 054/5-68-54
  Управител: д-р Малина Милчева, тел.: 054/5-68-54
  Заведението извършва извънболнична специализирана стоматологична помощ по: терапевтична стоматология, орална хирургия, протетична стоматология, образна диагностика. Центърът разполага с апарат ПАХС – 150С за панорамни рентгенови снимки за цялата челюст, челюстни стави и синуси и цефалометрия. В центъра е разкрит Общински социален стоматологичен кабинет на ІІ етаж, кабинет №6, в който се обслужват:
  • Деца до 18 години с изразходван пакет стоматологични услуги по НЗОК;
  • Възрастни над 65 години с изразходван пакет стоматологични услуги по НЗОК;
  • Бременни жени без здравни осигуровки.
  Работно време от 10:00 – 16:00 ч. всеки ден от понеделник до петък.

 • Медико-техническа лаборатория І – Шумен ЕООД
  "МТЛ І – Шумен" ЕООД
  гр. Шумен, пл. "Възраждане" №1, ет. 3, тел.: 054/5-68-10
  управител: Иво Иванов, тел.: 054/5-68-10.
  Заведението осъществява специфични технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства – зъбопротезни конструкции и зъботехнически услуги /изработка и поправка на всички видове зъбни корони, мостове, протези, металокерамика и ортодонтски апарати/
  Работно време от 08:00 – 16:30 ч. от понеделник до петък.

 

Други лечебни и здравни заведения.

 • Център за спешна медицинска помощ – ЦСМП
  Гр. Шумен, ул. "В.Априлов" № 63, тел. 150
  Директор: д-р Стела Рачева, тел.: 054/800-320, 800-327

 • Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве - РИОКОЗ
  Гр. Шумен, пл. "Освобождение" №1
  Директор: д-р Живко Железов, тел.: 054/800-722
  Дежурна противоепидемиологичен контрол, тел.: 054/800-719.

 • Районен център по здравеопазване – РЦЗ
  Гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" №1
  Директор: д-р Атанас Атанасов, тел.: 054/800-203

 • Дом за медико-социални грижи за деца – ДМСГД
  Гр. Шумен, ул. "Жечко Спиридонов" №4, тел.: 054/800320

 

Други здравни структури.

 • Общински здравен център
  Консултации със специалисти ( педагог, психолог, лекар )
  Здравно образование
  Превенция на рисково сексуално поведение
  Обучение по връстников подход
  Гр. Шумен, ул. "Преслав" № 6, тел. 863260
  Раб. време : 08:30-12:00 и 12:30-17:00
  ozc_shumen@abv.bg

 

Заведения извън номенклатурата на МЗ.

Детски ясли – 7 детски ясли с общ капацитет 544 места.

 • ДЯ №4 – ул. "Ген. Гурко №2, тел. 054/800-251 капацитет 64 места;
 • ДЯ №5 – ул. "Македония" №67, тел.: 054/5-55-98 Капацитет 64 места
 • ДЯ №6 – ул. "Марица" №5, тел. 054/86-44-11 Капацитет 64 места
 • ДЯ №11 – ул. "Странджа" №3, тел.: 054/86-89-65 Капацитет 96 места
 • ДЯ №13 – ул. "Кирил и Методий" №53, тел.: 054/5-75-18 Капацитет 64 места
 • ДЯ №16 – ул. "Добротица" №24, тел.: 054/86-12-01 Капацитет 96 места
 • ДЯ №17 – ул. "Съединение" №10, тел.: 054/86-69-61 Капацитет 96 места

 

Училищно и детско здравеопазване.

В училищата и детските градини в гр. Шумен има разкрити здравни кабинети, в които работят 48 медицински специалисти – медицински фелдшери и медицински сестри.

 

Аптеки в гр. Шумен*

* сключили договор с Община Шумен за изпълнение на рецепти на ветерани по Закона за ветераните от войните:

 • Аптека "Кристал"
  бул. "Славянски" №48, тел.: 054/800-364
  Работно време: 07:00 – 21:00 ч. без почивен ден;

 • Аптека "Керанкови"
  ул. "Съединение" №127, тел.: 054/800-861
  Работно време: 08:00 – 19:00 ч. от понеделник до петък
  08:00 – 13:00 ч. в събота.

 

Проекти и програми в областта на здравеопазването.

Община Шумен работи по следните програми, включени в Националната здравна стратегия:

 • Програма за кариес профилактика у деца чрез флуорирано мляко
  Партньори: Община Шумен, МЗ, Фондация "Бороу Дентал Милк" – Великобритания;
  Участници: децата в детските градини в град Шумен след съгласие от техните родители.

 • Програма за контрол и превенция на ХИВ/СПИН и ППБ
  Партньори: Община Шумен, МЗ, ПРООН, МОН
  Участници: рискови целеви групи в Общината
  Ученици – 14-18 год.
  Млади хора- 19-24 год.
  Роми – 14-24 год.
  Компонент 7: "Намаляване на рисковото сексуално поведение сред подрастващи и млади хора в и извън училище"

 

Социални дейности

Социални заведения

 • Дом за стари хора "Д-р Ст. Смядовски"
  гр. Шумен, м. "Мантово лози"
  Директор – Ст. Загорчева, тел.: 054/802-263
  Капацитет 130 места.

 • Дом за възрастни с умствена изостаналост – с. Лозево, Община Шумен
  Директор – П. Шишков, тел.: 054/801 102, 801 184
  Капацитет 90 места

 • Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания
  гр. Шумен, ул. "Карвуна" №1
  Директор – В. Танева, тел.: 054/4-60-07
  Капацитет:
  24 места – Дневен център за деца с увреждания
  12 места – Дневен център за възрастни с увреждания

 • Дом за деца и младежи с увреждания "Калинка"
  с. Васил Друмев, Община Шумен, ул. "Мир" №1
  Директор – В. Господинова, тел.: 05312/21/73
  Капацитет 50 места.

 • Домашен социален патронаж, гр. Шумен
  ул. "Карвуна" №1
  Управител – Юл. Русакиева, тел.: 054/4-71-03
  Капацитет:
  170 – хранене
  20 – домашни грижи

 • Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи "Детелина"
  гр. Шумен, ул. "Възрожденец" №17
  Директор – В. Пашов, тел.: 054/6-99-58, 6-52-71
  Капацитет 100 места.

Клубове.

 • Клуб на инвалида
  гр. Шумен, ул. "Тракия" №8
  тел.: 054/832-201

 • Клуб на военноинвалида
  гр. Шумен, бул. "Мадара" №28
  тел.: 054/832-215

 • Клубове на пенсионера
  гр. Шумен

  • Клуб №1 – ул. "Янко Сакъзов" №11
  • Клуб №2 – пл. "Гривица"
  • Клуб №3 – ул. "В. Преслав" №134, кв. Дивдядово
  • Клуб №4 – ул. "Съединение" №95 А
  • Клуб №5 – ул. "Тракия" №8
  • Клуб №6 – бул. "Мадара" №28
  • Клуб №7 – ул. "Съединение" №138 А
  • Клуб №8 – кв. Мътница
  • Клуб №9 – ул. "Г. Кирков" №3, ет.1
  • Клуб №10 – ул. "Соф. Шосе" №21
  • Клуб №11 – ул. "Първа" №36
  • Клуб №12 – ул. "Г. Кирков"№3 ет.2
  • Клуб №13 – ул. "Чумерна"№3
  • Клуб №14 – ул. "Преслав"№5
{START_COUNTER}