Извънучилищна дейностИзвънучилищна дейност

   
     
 
         
 

Младежки образователен център

 

ул. Ал. Стамболийски 1 вх.Б
тел: 054/877885

 
         
 

Клуб Младежко развитие

 

тел: 054/822039

 
         
 

Фондация Панчо Владигеров

 

ул. Цар Освободител 152
тел: 054/875181

 
         
 

Фондация Мадарски конник

 

ул. Цар Освободител 76
тел: 054/878018

 
         
 

Сдружение Клуб на дейците на културата

 

ул. Цар Освободител 156
тел: 054/877133

 
         
 

Регионален клуб на БЧК

 

ул. Цар Освободител 73
тел: 054/872092

 
         
 

Сдружение Независим студентски съюз

 

ул. Цар Калоян 1
тел: 054/875265

 
         
 

Студентски клуб Отворено общество

 

ул. Цар Калоян 1
тел: 054/875265

 
         
 

Православен богословски студентски съюз

 

ул. Цар Калоян 1
тел: 054/875265

 
         
 

ВМРО - студентско дружество Панайот Волов

 

ул. Цар Калоян 1
тел: 054/875265

 
         
 

Обединена школа по изкуствата - ОШИ

 

тел: 054/877051

 
         
 

Обединен детски комплекс - ОДК

 

тел: 054/860056, 054/862772, 054/862696

 {START_COUNTER}