Култура

Култура

В областта на просветата и културата Шумен отстоява позициите си на водещ град. По пътя на дарителството и с малка помощ на държавата е създадена широка мрежа от училища за всички степени. Градът е сред новаторите в педагогическото образование в България - тук са организирани в страната педагогически курсове, а по-късно педагогическо училище и институт.

В града има няколко професионални културни института - драматично-куклен театър, филхармония, голяма библиотека, няколко читалища, художествена галерия и богат исторически музей със съвременна експозиция. Музейната мрежа се допълва от четири мемориални къщи-музеи и археологически музей на Шуменската крепост.

В чест на 1300-годишнина на българската държава е издигнат грандиозен мемориален комплекс "Създатели на българската държава", превърнал се в символ на града.

 

Указател на културните институти

Регионален исторически музей
Дечко Лечев - директор, Асен Йорданов, Мария Георгиева

Бул. Славянски 19
87 74 10; 800 626; 87 54 87 (вътр. 24)
museum-shumen@psit35.net

Драматично-куклен театър "Васил Друмев"
Рада Спасова - директор, Дияна Христова

Бул. Славянски
87 73 84, 800 275

Държавна филхармония - Шумен
Станислав Ушев - директор, главен художествен ръководител и главен диригент

Бул. Славянски 17
800 267

Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров"
Красимира Александрова - директор, Катя Шалапатова

Бул. Славянски
87 70 93, 87 68 09
aleksandrova@iservice.bg

Младежки дом - гр. Шумен
Румена Андреева

800 304, 800 309

Комплекс "Създатели на българската държава"
http://bg1300.hit.bg, http://bg1300.icon.bg
Светлана Джанкова

87 25 98, 87 21 07, 87 69 67
Fax: 800 400
bg1300@psit35.net

Обединена школа по изкуствата - ОШИ
Надежда Василева

87 70 51

Обединен детски комплекс - ОДК
Бистра Вацова, Веселина Славчева

86 00 56, 86 27 72, 86 26 96

 

Народни читалища

"Добри Войников"
Основано - 1856 г.; старата сграда - построена 1898 г. на площ 1692 кв.м.; нова сграда - построена 1964 г. на площ от 1309 кв.м.; библ. Фонд 167 845; Читатели 1647; 3 худож. колектива - ВФ "Малка серенада", фолклорна група, хор "Родни звуци", 4 клуба- киноклуб, за младежко творчество, детско литературно студио. Росица Николова - секретар Десислава Златева, Вангел Панов

пл. Възраждане 4
87 23 17, 800 281, 800 280

"Стилиян Чилингиров"
Основано -1963 в двуетажна постройка от 400 кв. м.; библ. фонд - 15 640 тома, читатели - 507; 3 худож. колектива- духов оркестър, група за стари градски песни "Божур", фолклорна група, 2 школи, 3 клуба по интереси Нина Бояджиева - секретар Марияна Радева

пл. Гривица
800 334

"Напредък"
Основано- 1869 г. Библ. фонд 11 516 тома, читатели 326; 2 худож. колектива - детски танцов ансамбъл "Пъргавелче", детска вокална група, 5 клуба по интереси, балетна школа "Роберта". Надя Раденкова - секретар

ул. П. Волов 2
86 26 27

"Тодор Петков"
Основано - 1963 г. ; площ - 860 кв.м. Библ. фонд - 18 413 т., читатели 1715; 2 ансамбъла, 2 клуба по интереси, 4 школи Асен Мутафчиев- секретар и главен худож. р-л на ансамблите "Мадара" и "Звънче".

бул. Мадара 22
830 572

"Боян Пенев"
Основано - 1949 г. площ - 514 кв.м. Библ. фонд 13 289 т., читатели 412; 2 колектива - вокална група "Тракия", 1 клуб по интереси, 6 школи - балет, пиано и др. Виолета Папазова- секретар

кв. Тракия, ул. Одрин 12
86 89 41

"Асен Златаров"
Основано - 1872; Библ. фонд - 21 646 т., читатели- 714; 3 колектива - група за стари градски песни, фолклорна група, детска фолклорна група, 2 клуба Дора Чернева- секретар

кв. Дивдядово
82 86 73

"Назъм Хикмет"
Основано - 1858 г. Библ. фонд - 24 538 т., читатели - 753 2 колектива - група за турски фолклор Нуртен Ремзи- секретар

ул. Раковски 37
82 40 58

"Пробуда"
Основано - 1953; площ - 221 кв.м. Библ. фонд - 13 037 т., читатели - 418 2 колектива Златина Петрова- секретар

ул. Ген. Скобелев 33
 

"Екипе"

82 74 94

"Просвета"
Основано- 1926 г., площ - 483 кв.м. Библ. фонд 6 832 т., читатели - 95; 1 колектив - група "Кукери", Атанас Нанев- секретар

кв. Макак
545 387

"Отец Паисий"
Библ. фонд - 3695 т., читатели - 52

кв. Мътница

 

Галерии

Галерия на дружеството на шуменските художници
Димитрина Кавалска

ул. Цар Освободител
87 48 09

Художествена галерия "Елена Карамихайлова"
открта - 1955, площ 333 кв. м. Деян Евтимов - директор

ул. Цар Иван Александър
830 673

Частна галерия "Епсилон"
Чинка Тодорова

пл. Възраждане
87 49 10{START_COUNTER}