Население

Население

Населението в общината е 104 002 души към 31.12.2001 г. Община Шумен е сред 12-те български общини с население над 100 хил. души. В град Шумен живеят 88 966 души, а общото население на 26-те села възлиза на 15 036 души. Град Шумен е административен център на Шуменска област. В община Шумен е концентрирано повече от половината от населението на 10-те общини, съставляващи област Шумен.

Списък на населените места в Община Шумен:

Населено мястоБрой жители
1. Белокопитово 195
2. Благово 107
3. Васил Друмев 271
4. Велино 378
5. Ветрище 221
6. Вехтово 703
7. Градище 883
8. Дибич 1 045
9. Друмево 1 045
10. Ивански 1 627
11. Илия Блъсково 447
12. Кладенец 153
13. Коньовец 491
14. Костена река 73
15. Лозево 340
16. Мадара 1 355
17. Мараш 589
18. Новосел 663
19. Овчарово 167
20. Панайот Волово 310
21. Радко Димитриево 360
22. Салманово 916
23. Средня 404
24. Струино 371
25. Царев брод 1 507
26. Черенча 415
27. гр. Шумен 88 966
Общо: 104 002

 

Жителите на общината над 7 годишна възраст по степен на образование са както следва:

1. Висше образование 14 368 души
2. Полувисше образование 7 437 души
3. Средно образование 39 698 души
4. Основно образование 24 698 души
5. Начално образование 11 044 души
6. Незавършено начално 5 468 души
7. Неграмотни 750 души
8. Неопределени 538 души

 

Жителите на общината над 7 годишна възраст по пол са разпределени както следва:

1. Жени 54 201
2. Мъже 49 801
{START_COUNTER}