Общински дружества

Общински дружества

"Общински пазари" ЕАД - управление и отдаване под наем на покрити и открити недвижими имоти и съоръжения за извършване на търговска дейност, организиране на базари и други дейности, незабранени от закона.
*  бул. "Симеон Велики", ( 054 / 884 035, 863 319

"Паркинги и гаражи" ЕООД - управление и търговска експлоатация на паркинги и гаражи - общинска собственост, осъществяване на контрол върху спазване на правилата за паркиране от водачите на пътните превозни средства, използване на технически средства за принудително задържане на пътни превозни средства, както и всякакви други дейности, насочени към спазване и подобряване на организацията на движение на пътни превозни средства по общинските пътища и площите за паркиране, поддържане на пътната маркировка и знаковото стопанство.
*  ул. "Цар Иван Александър" № 81, ет. 5, ( 054 / 862 767

"Общински младежки дом" ЕООД - рекламна, информационна и консултантска дейност, импресарски услуги, разкриване и стопанисване на заведения за обществено хранене, туристически услуги, културен туризъм, образователна и преквалификационна дейност, спортна и възпитателна дейност, организиране на базари и изложби, организиране на конкурси и подготовка на младежи, забавно-развлекателна дейност, търговия и услуги.
*  ул. "Съединение" № 105, ( 054 / 800 304

"Общински медиен център" ЕООД - радио и телевизионна дейност по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията; производство на филми, видео и звукозаписи; печатна дейност; разработка и реализация на медийни продукти; консултантска, информационна дейност; осъществяване на практическо медийно обучение; предоставяне на имоти под наем и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
*  ул. "Съединение" № 105, ( 054 / 800 841, 800 842

"Общински жилища и имоти" ЕООД - управление, отдаване под наем и поддържане на общински жилища и нежилищни имоти, поддържане на сгради - собственост на трети лица, проектантска и ремонтно-строителна дейност, както и други дейности, които не са забранени със закон.
*  пл. "Освобождение" № 1, ( 054 / 875 075

"Обреден дом" ЕООД - организиране и извършване на официални семейни обреди, осигуряване и извършване на свързаните с тях услуги, символи и реквизити, поддържане на обредни сгради и гробища, изработване на ковчези, съдействие за провеждане на други празници и обреди.
*  ул. "Сан Стефано" № 1, ( 054 / 821 048


{START_COUNTER}