Здравни заведения

Лечебни заведения за извънболнична помощ
Диагностично-консултативен център I – Шумен ЕООД гр. Шумен
ул. Цар Освободител 100
тел.: 054/832671, 054/832669
Медицински център I – Шумен ЕООД бул. Мадара 3
тел.: 054/62886, 054/62816
Медицински център за рехабилитация и спортна медицина - Шумен ЕООД гр. Шумен
ул. Преслав 6
тел.: 054/63260, 054/63320
Медико-диагностична лаборатория
Дент- Шумен ЕООД
гр. Шумен
пл. Възраждане 1, ет. 2
тел.: 054/56854
Медико-техническа лаборатория I
Шумен ЕООД
гр. Шумен
пл. Възраждане 1, ет. 3
тел.: 054/56810
Медико-диагностична лаборатория
Ядрено-магнитен резонанс ЕООД
гр. Шумен
ул. Цар Освободител 100
тел.: 054/830631
Здравни заведения, пряко подчинени на Министерство на здравеопазването
Хигиенноепидемиологичен интитут гр. Шумен
пл. Освобождение 1
тел.: 054/800719, 054/800722
Районен център по здравеопазване гр. Шумен
ул. Адам Мицкевич 1
тел.: 054/800203
Районна здравноосигурителна каса гр.Шумен, ул. Цар Освободител 102
П.К. 154; тел.: 054/830913, 054/830914, 054/830917, 054/830919
e-mail: shumen@nhif.bg, rzok_shumen@abv.bg
Център за спешна медицинска помощ гр. Шумен
ул. В.Априлов 63
тел.: 054/150, 054/800320, 054/800327
Диспансери
Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар – Шумен ЕООД гр. Шумен
ул. Раковски 44
тел.: 054/800152, 054/800154
Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Шумен ЕООД гр. Шумен
ул. Васил Априлов 63
тел.: 054/800832, 054/800829
Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар – Шумен ЕООД гр. Шумен
ул. Васил Априлов 63
тел.: 054/55372, 054/54925
Други лечебни заведения
Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен АД гр. Шумен
ул. Васил Априлов 63
тел.: 054/800734, 054/800741,
054/800742, 054/800743
Център за спешна медицинска помощ гр. Шумен
ул. В.Априлов 63
тел.: 054/150, 054/800320, 054/800327
Държавна психиатрична болница
с. Царев брод, Шумен.
с. Царевброд, общ. Шумен
тел.: 05315/20-22, 05315/21-21
Дом за медико-социални грижи за деца гр. Шумен
ул. Жечко Спиридонов 4
тел.: 054/59026, 054/59132
Заведения за социални услуги и социално подпомагане
Дом за стари хора Д-р Ст. Смядовски гр. Шумен
м. Мантово лози
тел.: 054/802263
Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Лозево, общ. Шумен
тел.: 054/52504
Дом за деца с умствена изостаналост гр. Шумен
ул. Карвуна 1
тел.: 054/46007
Дом за деца и младежи с увреждания Калинка с. Васил Друмев, общ. Шумен
ул. Мир 1
тел.: 05312/2173
Дом за деца и юноши, лишени от родителски грижи Детелина гр. Шумен
ул. Възрожденец 17
тел.: 054/69958
Домашен социален патронаж гр. Шумен
ул. Карвуна 1
тел.: 054/47103
{START_COUNTER}