Строително ремонтни дейности

Строително ремонтни дейности
 Андрей Каменов ЕТ  гр. Шумен
ул. Жечко Попов 17, ет. 1, ап. 3
тел.: 054/864547
 
     
 Апарел Атанас Атанасов ЕТ  гр. Шумен
ул. Алеко Константинов 8А, ет. 5, ап. 21
тел.: 054/861551
 
     
 Билд ЕООД  гр. Шумен
бул. Симеон Велики 67, вх. Б, ет. 7
тел.: 054/877504
 
     
 Бип - Петър Петров ЕТ  гр. Шумен
ул. Люле-Бургас 3, вх. 1, ет. 9, ап. 43
тел.: 054/871703
 
     
 Валентин Иванов - Вишая ЕТ  гр. Шумен
ул. Христо Генчев 53А
тел.: 054/871795
 
     
 Венелин Денчовски - Вегода ЕТ  гр. Шумен
ул. Шуменска крепост 18
тел.: 054/31332
 
     
 Динея ООД  гр. Нови Пазар
ул. Цар Освободител 26
тел.: 0537/2072
 
     
 Динс ВК ООД  гр. Шумен
ул. Съединение 107, ет. 3
тел.: 054/821122
 
     
 ДПД - 51 - Димитър Пенчев ЕТ  гр. Шумен
ул. Ген. Драгомиров 34, бл. 6, вх. 4, ап. 9
тел.: 054/862681
 
     
 Експрес - Гаранцион ООД  гр. Шумен
ул. Петър Делян 5, ет. 1
тел.: 054/820062
 
     
 Експрес строй ООД ЕТ  гр. Шумен
ул. Цар Иван Александър 22
тел.: 054/860761
 
     
 Екстранспорт - Атанас Атанасов ЕТ  гр. Шумен
ул. Поп Андрей 9А
тел.: 054/867803
 
     
 Житкомерс ООД  гр. Шумен
ул. Лайош Кошут 2
тел.: 054/872011
 
     
 Иван Александров ЕТ  гр. Шумен
ул. Лом 1А
тел.: 054/864193
 
     
 Ивелина Кирилова ЕТ  гр. Шумен
ул. Панайот Волов 14, вх. А, ап. 1
тел.: 054/862681
 
     
 Кипс - Коста Костов ЕТ  гр. Шумен
ул. Владайско въстание 24
тел.: 054/880493
 
     
 Ливт - Лазар Петков ЕТ  гр. Шумен
ул. Македония 29, ап. 7
тел.: 054/879286
 
     
 Лифтмонтажстрой - Мария Богословова ЕТ  гр. Шумен
ул. Вичо Папазов 22, вх. 5, ет. 4, ап. 26
тел.: 054/867236
 
     
 Милен Маринов ЕТ  гр. Шумен
ул. Северна 10, бл. 4, вх. Г, ап. 76
тел.: 054/824138
 
     
 ММ 13 Маргарита Славова ЕТ  гр. Шумен
ул. Дедеагач 13, вх. 5, ап. 114
тел.: 054/875249
 
     
 Павел Стоев ЕТ  гр. Шумен
ул. Янко Сакъзов 13, ет. 7, ап. 42
тел.: 054/883675
 
     
 Пролет - Д - Иван Добрев ЕТ  гр. Шумен
ул. Арменска 8
тел.: 054/820464
 
     
 Телеинженерингстрой ЕАД  гр. Шумен
ул. Цар Освободител 97
тел.: 054/860522
{START_COUNTER}