Туризъм

Туризъм

 

Туристически културно-информационен център Община Шумен

При нас може да намерите информация за:

- музеи и паметници на културата
- културни събития
- маршрути за пешеходен, винен, селски, конен туризъм
- почивки в страната и чужбина
- хотели
- ресторанти
- резервации
- транспорт

ОЧАКВАМЕ ВИ!

9700 Шумен, бул. "Славянски" № 17
тел.: +35954 857 773
E-mail: tic@shoumen.bg ; tic_shumen@abv.bg

 

Резервати

Национален историко-археологически резерват "Мадара"

Богатството на откритите археологически паметници датирани от IV хил. преди Христа до XV век, дават основание на изследователите да нарекат Мадара "Българската Троя". Най-забележителния паметник в резервата е уникалният скален релеф Мадарски конник. Единствен в Европа, той е образец на старобългарското изкуство и символизира мощта и величието на българската държава. Надписите около него, изписани на гръцки език, разкриват подвизите на трима български ханове - Тервел, Крумесис и Омуртаг. Мадарският конник е обявен от ЮНЕСКО за паметник със световно значение.

В историческата наука Мадара е известна и като култов център. Тук могат да се видят светилища, езическо капище, християнски черкви, параклиси. През XIV век в скалите на платото, е бил създаден най-големият в България скален манастир с над 150 килии.

Днес НИАР "Мадара" е един от най-посещаваните в страната туристически обекти.

тел.: 05313/2095 или 054/80 626
раб. време: 9:00-17:00 ч.
екскурзоводска беседа: български, чужд език

 

Историко-археологически резерват "Шуменска крепост"

На 3 километра западно от град Шумен се издига Шуменската крепост, просъществувала повече от 3200 години. Местността е била заселена още през ранно-желязната епоха /XII век преди Христа/. По-късно, крепости тук са издигнали траки, римляни, византийци.

През ранното и късно средновековие Шуменската крепост е била българска твърдина изиграла важна роля в историята. Просъществувала е и в началния период на османското владичество.

През 1444 година, по време на кръстоносния поход на Владислав III Ягело, тя била разрушена и опожарена.

Крепостта е един от най-добре проучените археологически обекти в страната. Крепостна и култова архитектура, жилищни и стопански сгради и хиляди движими паметници свидетелстват за разнообразните й функции през различните епохи, най-вече през времето на Второто българско царство.

Днес Шуменската крепост е експонирана като музей на открито.

тел.: 054/55487 и 58051
раб. време: 9:00-17:00 ч.
екскурзоводска беседа: български

 

Национален историко-археологически резерват "Плиска"

Столица на Първата българска държава, основана от Аспарух. На площ от 23 km2 са разположени останки от монументални архитектурни обекти. В археологическия музей е показан битът на населението, материалната и духовната му култура от периода VII-X век.

раб. време: 9:00-17:00 ч., тел. 05323/2012 или 054/800 66
екскурзоводска беседа: български, чужд език

 

Национален историко-археологически резерват "Велики Преслав"

Столица на българската държава от 893 до 972 г. В археологическия музей са шедьоврите на българския Златен век: Преславското златно съкровище, керамичната икона "Св. Теодор", керамичен иконостас, колекция оловни печати, автентични писмени паметници от IX-XI в.

раб. време: 8:00-17:00 ч., тел. 0538/2630 и 3243
екскурзоводска беседа: български, руски, английски 

Тракийски гробничен комплекс с. Ивански

Гробничният комплекс се състои от дне гробници, едната от които напълно запазена в оригиналния си вид. Датират се от последната четвърт на ІVв.пр.Хр. 

Природен парк "Шуменско плато"

Предлага възможности за скален туризъм, планинско колоездене, екомаршрути до осем скални манастира, пещерите под "Цар Крумови порти", местността "Бобота".

Дирекция на Природен парк "Шуменско плато":
ул. "Стара планина" 2
тел.: 054/800466

 

 

 

Култови паметници

Томбул джамия

Култов архитектурен ансамбъл, построена през 1744 г. Джамията е втора по големина на Балканския полуостров. Действащ мюсюлмански храм.

Адрес: ул. "Раковски" 21, тел. 054/ 37 163
Раб. време: 9:00-18:00 ч.
Екскурзоводска беседа: български, турски

 

 

Църква "Св. Три светители"

Построена през 1857 г. на мястото на стар параклис, с дарения на шуменските еснафи. Запазени са старата портика с надпис над входа, царските двери и старинните икони. Енергийно излъчване - 420 силоса, установено при радиестезични изследвания.

ул. "Св. Кл. Охридски" (в непосредствена близост до площад "Кристал")
Тел.: 054/ 60006

 

Църква "Свето Възнесение"

Построена през 1829 г. Стенописите, иконостасът и вътрешната уредба датират от `933 г. Съхраняват се ценни книги, златотъкана плащеница с перли от 1776 г., както и иконата "Св. Св. Кирил и Методий", подарена от генерал Белокопитов на 6 юли /18 юли/ в памет на освобождението на Шумен. По древен обичай в храма са погребани заслужили за вярата и народността си възрожденци. Сред тях има и двама княза Димитър Мурузи /1766-1812/ и Валериан Григориевич Мадатов /1782-1829/.

ул. "Отец Паисий" 48
Тел.: 054/55715, 55615

 

Арменска църква "Св. Асвизазин" (Света Богородица)

Взиданият надпис съобщава времето на строежа 1834 г. от бежанци арменци. През 2001 г. е ремонтирана и обновена с нова камбанария. В двора на църквата се пазят надгробни мраморни плочи на арменски първенци и дарители от 18-19 век с надписи и скулптурни украси. В нея през 1849 г. Лайош Кошут и неговите сподвижници отбелязват Рождество Христово. В съседство до църквата е сградата на Арменския народен дом.

ул. "Златица" 15
тел.: 054/36132

 

 

Музеи

Регионален исторически музей

Съхранява над 150 000 музейни единици в осем зали. Експозицията представлява богатата история на региона от древността до края на XIX в. Притежава богата сбирка от икони, монети, печати и металопластика ескпонирани в зала "Съкровищница". Тракийска гробница от 4 в. пр. н. е. е единствената представена в музейна среда на Балканския полуостров.

тел./факс: 054/57410, тел. 054/800 626, 57596, 55487
museum-shumen@psit35.net
раб. време: делнични дни 9:00-17:00 ч.; събота 9:00-16:00; неделя – по предварителни заявки
екскурзоводска беседа: български, чужд език

 

Къща-музей "Панайот Волов"

Домът на един от видните дейци на българската национална революция - Панайот Волов, днес е превърнат в музей.

С оригинални материали е пресъздадена обстановката, в която са преминали детските и юношеските години на родения през 1850 година в град Шумен, Панайот Волов. В специално построена за целта експозиционна зала, чрез веществен, документален и снимков материал е разкрит животът на великия българин, с акцент върху дейността му, като апостол на IV революционен окръг по време на Априлското въстание.

тел.: 054/63429, 800 626, 57596, 55487; факс: 054/5741
раб. време: 9:00-17:00 ч., събота и неделя – по предварителни заявки

 

Къща-музей "Добри Войников"

Домът на видния възрожденец Добри Войников днес е превърнат в музей. Къщата, архитектурен паметник от епохата на Възраждането, е построена от самия него. Тук в по-старата къща през 1833 година се ражда Добри Попов Войников - учител и автор на учебници, музикант и композитор, диригент и музикален критик, читалищен деец и редактор на вестник, драматург и театрал, автор на първата българска драма ("Стоян войвода").

В експозицията, с оригинални материали, е възстановен интериорът на възрожденския дом. Документалната й част, чрез писма, фотоси, извадки от периодичния печат, възстановки на моменти от театрални представления и други, е разкрита многостранната личност на Добри Войников, както и характера на епохата, в която живее и твори.

Образец на възрожденската архитектура. Експозицията представя енциклопедичната дейност на Войников като музикант и деятел, театрал и драматург, издател на вестник, читалищен деятел, учител-новатор и съставител на учебници.

тел.: 054/56897, 800 626, 57596, 55487; факс: 054/57410
раб. време: 9:00-17:00 ч., събота и неделя – по предварителни заявки
екскурзоводска беседа: български

 

Къща-музей "Лайош Кошут"

Паметник на възрожденската архитектура с оригиналния си градеж, с двор на три нива ограден с високи зидове, домът е свързан с българската и с унгарската история. Това е къщата на шуменския търговец и кмет на българската община хаджи Димитраки Хаджипанев, в която живее водачът на Унгарската революция Лайош Кошут по време на изгнанието си в град Шумен. Възстановената вътрешна уредба на заможен български възрожденски дом, е съчетана с документална експозиция, проследяваща хода на Унгарската революция от 1848 - 1849 година и дейността на нейния водач Лайош Кошут. В специално построена за целта зала, е поместена експозиция "Българо-унгарски културни връзки", където се експонират и временни изложби.

тел. 054/57209, 800 626, 57596, 55487; факс: 054/57410
раб. време: 9:00-17:00 ч., събота и неделя – по предварителни заявки
екскурзоводска беседа: български, унгарски

 

Музеен комплекс "Панчо Владигеров"

Панчо Владигеров е сред най-изтъкнатите творци на изкуството, които град Шумен е дал на България и света.

Къщата, в която е направил първите си стъпки в музиката сега е музей. Богата документална експозиция посветена на "патриарха" на българската композиторска школа, е съчетана с възстановената уредба на този дом от първите десетилетия на ХХ век. Показани са работният кабинет и първото пиано на големия композитор. Комплексът включва още самостоятелна експозиция "Музикалното дело в Шумен" и камерна концертна зала. В нея, както и в двора на къщата целогодишно се организират концерти.

Град Шумен е домакин на международен конкурс за млади пианисти и цигулари на името на Панчо Владигеров.

Адрес: ул. "Цар Освободител" 136
тел.: 054/52123
раб. време: 9:00-17:00 ч., събота и неделя – по предварителни заявки
Екскурзоводска беседа: френски, руски, чешки, английски

 

Комплекс "Създатели на българската държава"

Изграден в чест на 1300-годишнината от създаването на българската държава. Със средствата на архитектурата и скулптурата е пресъздадена историята на Първото българско царство от Аспарух до Симеон. Разположен е на 450 м. над морското равнище и се вижда в радиус от 30 км.

тел.: 054/52598, 56967, 52107 (за беседи); факс: 054/800400
раб. време: 8:30-18:00 ч.
екскурзоводска беседа: български, английски, руски, френски, немски
http://bg1300.hit.bg

 

Възрожденско училище в кв. Дивдядово

Килийното училище е сред малкото напълно запазени новобългарски училища у нас. Намира се в двора на църквата и е строено заедно с нея през 1846 г.

кв. Дивдядово, ул. "Килийно училище" 15
тел.: 054/ 22673, 22773

 

Конезавод "Кабиюк", с. Коньовец

Най-старият конезавод в България, открит през 1864 г. На територията му са разположени единственият в България "Музей на коня", лятната резиденция на княз Ал. Батенберг - "Музей на Съединението" и експозиция от икони. За многобройните български и чуждестранни туристи се устройват атракции с коне и понита, обиколка на района с файтон и езда на хиподрума.

Тел.: 054/ 55057 и 57426

 

 

Архитектурни паметници

Безистена

Най-старата сграда в Шумен.

Адрес: ул. "Раковски" 20

Народно читалище "Добри Войников"

Сградата на читалището, основано през 1856 г., е построена през 1898 г. по проект на френския архитект И. М. Мерсие. В него се съхранява първата театрална завеса, рисувана от виенските художници Макс Хагендоф и Водянски.

Адрес: пл. "Възраждане"
тел.: 054/800280

Часовникова кула

Градски часовник с ръчно изработен часовников механизъм, построен през 1740 г. На лицевата й страна е вградена богато украсена чешма с мраморна плоча и текст на османотурски език.

Адрес: ул. "Цар Самуил"

Андрейково училище

Сградата е построена през 1870 г. за нуждите на първото девическо класно училище в България от дарителя Андрей Ранков.

Адрес: бул. "Симеон Велики" 68

Къщата на братя Куцарови

Ясно оформен тип чаршийска къща от последните години преди Освобождението.

Адрес: ул. "Цар Освободител" 145

Къщата на Д. Сребров

Построена през 1872 г.

Адрес: ул. "Цар Освободител" 156

Къщата на Хр. Ганушев

Построена през последната четвърт на 19 век.

Адрес: ул. "Цар Освободител" 152

Къщата на Ов. Авшерян

Единствената запазена триетажна къща в Шумен от средата на 19 век.

Адрес: ул. "Стара планина" 14

Къщата на д-р Верби

Построена през 19 век, тя е част от Възрожденския комплекс на града.

Адрес: ул. "Цар Освободител" 154

Куршун чешма

Построена през 1774 г. от варовикови дялани камъни. Лицевата фасада е богато орнаментирана. Първоначално е била покрита с оловни плочи, откъдето идва и името й (куршун /араб./ - олово)

Адрес: ул. "Съединение" 177

 

 

Галерии

Художествена галерия "Елена Карамихайлова"

Създадена през 1956 г. Постоянната експозиция е от 70 творби, от тях 56 живопис и 14 - скулптура.

ул. "Цар Иван Александър" 51
тел. 054/40171, 42126
Раб. време: 9:00-12:00 ч. и 14:00-18:00 ч.
Екскурзоводска беседа

Галерия на дружеството на шуменските художници

Организира и представя изложби на местни и гостуващи художници.

ул. "Цар Освободител" 154
тел. 054/54809
Раб. време: 9:00-17:00 ч.

Галерия "Епсилон"

Частна художествена галерия.

ул. "Петър Делян" 1
тел. 054/57046

 

Лицензирани туроператори

"Авистра" ООД

ул. "Цар Освободител" 97
тел. 054/ 831 040, 0888 387 753
e-mail: : avistra@iservice.bg
www.travel.to/avistra

"Адрина тур"

ул. "Съединение"109, ет.3, офис 5
тел. 054/ 800 769, 0887 929 762
e-mail: : adrinatur@yahoo.com

"Аристур"

ул. "Тодор Икономов" 5
тел. 054/ 52509; тел/факс 59031; моб.: 0888 810 768
e-mail: manager@aristour.net

ТА "Балкански туризъм"

пл. "Оборище", ул. "Н. Михайлов" 5
тел./факс: 054/ 800 050; моб.: 0888 462 618
GSM: 0888 462618
e-mail: balkanskiturizam@abv.bg; balkanskiturizam@yahoo.com
http://balkanskiturizam.icon.bg

"Васкони травел"

ул. "Цар Иван Александър" 54
Тел.: 054/800 383; 830 781; 831 820
Моб.: 0887 809 831
www.vaskonitravel.com

"Воз Трейдинг"

ул. "Ст. Чилингиров" 15
Тел: 054/ 688 86
Моб.: 0898 773 655
voztrading@yahoo.com

 

Лицензирани турагенти

"Георгиев турс"

бул. "Славянски" 48 (пл. "Кристал")
Тел.: 054/ 56035; моб.: 0887 201 135; 0888 432 525
e-mail: g-tours@icon.bg

"Мадара интертур" АД

пл. "Освобождение" 1
Тел.: 054/ 55313; факс:054/ 58009; 59141
e-mail: transmit@psit35.net

"Пирин"

ул. "Шипка" 2 (пл. Оборище)
Тел./факс: 054/ 59151
e-mail: pirin93@abv.bg

"Тандем турист"

ул. "Съединение" 127
Тел.: 054/ 800 449; факс: 800 450; моб.: 0888 456 546
e-mail: tandem@iservice.bg

{START_COUNTER}