Учебни заведения

Учебни заведения

Наименование

Адрес

Профили и специалности

ШУ "Еп.Константин Преславски"

гр. Шумен
ул. "Университетска" 115
830495
www.shu-bg.net

 

Учебна база "П.Волов" под.52060

гр. Шумен
ул. "Карел Шкорпил" 1
801040
www.pv-ma.bg

 

Факултет артилерия, ПВО и КИС

гр. Шумен
ул. "Карел Шкорпил" 1
801040
www.pv-ma.bg

 

Медицински колеж

гр. Шумен
бул. "Симеон Велики" 3
830553
medkolsh@mbyte.bg

 

Професионална гимназия по механотехника, електроника и транспорт "Хр.Ботев"

гр. Шумен
ул. "Велики Преслав" 51
869995
tmet@iservice.bg
www.tmet-bg.com

 • Топлинна и хладилна техника

 • Електроника на автомобилния транспорт

 • Радиотехника и телевизия

 • Електронна техника

 • Електронно-изчислителна техника

 • Автомобили и кари

 • Автомобилен техник

Проф.гимназия по икономика

гр. Шумен
бул. "Симеон Велики" 62
800326
it-shumen@abv.bg

 • Стопански мениджмънт

 • Счетоводна отчетност

 • Банково, застрахователно и осигурително дело

 • Икономика, управление и финанси на търговията

 • Бизнес администрация

Проф.гимназия по облекло и хранене

гр. Шумен
ул. "Дедеагач" 7А

 • Технология на производството и обслужването в общественото хранене

 • Технология на облеклото

 • Конструиране на облеклото

 • Техника и технология на хляба и хлебните изделия

 • Кулинар

Проф.гимназия по селско стопанство и хранителни технологии

гр. Шумен
бул. "Симеон Велики" 5
864566
pgssht_shumen@mail.bg

 • Икономика на земеделското стопанство

 • Технология и мениджмънт на производството в ХВП

 • Земеделски техник

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия

гр. Шумен
бул. "Велики Преслав" 49
stroi_tehn@abv.bg

 • Строителство и архитектура със западен език

 • Строителство и архитектура

 • Вътрешна архитектура

 • Геодезия

 • Техник на ел.инсталации

Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии "Проф. Ас. Златаров"

гр. Шумен
869869
gpohht@mail.bg

 • Оператор в произв. на парфюм.-козмет.продукти

 • Лаборант-технолог в химическата промишленост

 • Монтьор на машини,апарати, уреди и съоръжения

Професионална гимназия по телекомуникации

гр. Шумен
ул. "Съединение" 14
830650
comm@cableshumen.com

 • Телекомуникационен техник

 • Съобщителна техника

Професионална гимназия по машиностроене

гр. Шумен
ул. "Спартак" 22
868936
pgm@icon.bg

 • Монтьор на машини,апарати, уреди и съоръжения климатична техника

 • Монтьор и водач на МПС

 • Монтьор и водач на кари и МПС кат. 'В'

 • Монтьор и водач на МПС, автокаросерист и водач на МПС, кат. 'В'

Помощно училище "В.Друмев"

гр. Шумен
ул. "М.Борисов" 16
60349

 • Шивач

 • Тапицер

Оздравително у-ще "Хр.Смирненски"

гр. Шумен
м. "Хижата"
875332

 

ПМГ "Нанчо Попович"

гр. Шумен
"Кирил и Методий" 68
850232
georgiev@icon.bg

"Природоматематически"

 • Математика.Физика

 • Информатика.Математика с немски

 • Информатика.Математика с английски

 • Биология. Химия

 • Информац. Технологии, математика

ГПЧЕ "Н.Й.Вапцаров"

гр. Шумен
бул. "Мадара" 37
860153
g_georgiev@all.bg

"Чуждоезиков"

 • Английски и немски ез.

 • Английски и руски ез.

 • Английски и френски ез.

 • Немски и английски ез.

 • Френски и английски ез.

СОУ "Й.Екз.Български"

гр. Шумен
бул. "Преслав" 1
860018
vl_todorova@abv.bg

"Хуманитарен профил"

 • Бълг.ез. и литература . Английски ез.

 • Бълг.ез. и литература . История и цивилизация

 • Бълг.ез. и литература . Философия

СОУ "П.Волов"

гр. Шумен
ул. "Съединение" 100
826118
sou_p@dir.bg

"Природо-математ.профил"

 • Математика.Информатика

"Технологичен профил"

 • Технологии, география и икономика.

СОУ "В.Левски"

гр. Шумен
ул. "Дедеагач" 24
863530
sou@top.bg
top.bg/sou

"Природо-математ.профил"

 • Математика.Информатика

 • Информ. Технологии. Химия.

СОУ "Сава Доброплодни"

гр. Шумен
бул. "Преслав" 1
860533
sou_izkustva@abv.bg

"Изкуства"

 • Музика.Чужд език

 • Изобр.изкуство. Англ.език

"Чуждоезиков профил"

 • Англ.ез. Руски ез.

"Хуманитарен профил"

 • Бълг.ез. и литература. История

"Изкуства"

 • Хореография. БЕЛ

СОУ "Тр.Симеонов"

гр. Шумен
кв. "Ст.Чилингиров"
801145
tr.simeonov@abv.bg

"Природоматематически профил"

 • Биология. Химия.

"Хуманитарен профил"

 • География и икономика.БЕЛ

ВСГ "Хр.Смирненски"

гр. Шумен
"Ген.Столетов" 25
802569

 

ІІ ОУ "Д-р П.Берон"

гр. Шумен
ул. "Съединение" 49
863519

 

ІІІ ОУ "Д.Благоев"

гр. Шумен
ул. "Х.Ангелов" 17А
802367

 

ОУ "Ив.Вазов"

гр. Шумен
ул. "Ген.Столетов" 16А
877023

 

VІ ОУ "Е.Марковски"

гр. Шумен
ул. "Н.Попович" 1
876923

 

ІХ ОУ "П.Волов"

кв. Дивдядово
ул. "Шестте ястребинчета" 1
828136

 

ОУ "В.Левски"

с. Градище
"Г.Димитров" 28
5311482

 

ОУ "Н.Й.Вапцаров"

с. Новосел
5318315

 

ОУ "Кирил и Методий"

с. Салманово
"Г.Димитров" 52
5316365

 

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"

с. Царев брод
ул. "В.Коларов" 14
53152192

 

ОУ "Н.Й.Вапцаров"

с. Дибич
"Кирил и Методий" 2
53122158

 

ОУ "Н.Й.Вапцаров"

с. Вехтово
ул. "Г.Димитров" 55
53172193

 

ОУ "Хр.Ботев"

с. Друмево
ул. "Ленин" 48
53192081

 

ОУ "Хр.Ботев"

с. Ивански
ул. "Д.Благоев" 21
53172114

 

ОУ "П.Волов"

с. Мадара
53132042

 

НУ "Ил.Р.Блъсков"

гр. Шумен
ул. "Хр.Смирненски" 9
861308

 

НУ "Княз Борис І"

гр. Шумен
ул. "Тотлебен" 20
874893

 

НУ "В.Левски"

с.Черенча
05318290

 

УСШ "Хан Крум"

гр. Шумен
бул. "С.Велики" 67
864438

 

СО "Младост"

гр. Шумен
ул. "Възрожденец" 17
883119

 

СО №2

гр. Шумен
ул. "Ален мак" 119 бл.5
832048

 

ОДК

гр. Шумен
ул. "П.Волов" 6А
860056
odk_shumen@abv.bg

 

ДОВДЛРГ "Детелина"

гр. Шумен
ул. "Възрожденец" 17
869958

 {START_COUNTER}